Μενού
Καλάθι Αγορών
customerIsOff

Όροι & Προϋποθέσεις

Η ιστοσελίδα skorpionwheels.com αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Σωτήρης Παπαδόπουλος, προσβάσιμο από όλους τους χρήστες του διαδικτύου.

  • Η ιστοσελίδα της εταιρείας προσφέρει προς πώληση παιδικά αυτοκίνητα για όλους τους χρήστες internet (αποκαλούμενοι εφεξής χρήστες), οι οποίοι συνδέονται στην ιστοσελίδα και επιθυμούν την άμεση ενημέρωσή τους στα προϊόντα που προσφέρονται, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω e-shop, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.
  • Οι χρήστες/αγοραστές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη νομική υπόσταση. Τα προϊόντα προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση του αγοραστή.
  • Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.
  • Ο χρήστης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.
  • Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει τους όρους χρήσης.


Σκοπός

Σκοπός των όρων χρήσης είναι να δημιουργήσουν υποχρεώσεις και δικαιώματα και των δύο δεδομένου ότι αφορά συναλλαγή στο διαδίκτυο. Οι όροι χρήσης έχουν εφαρμογή τόσο σε όλα τα απαραίτητα στάδια, ώστε ο χρήστης να πραγματοποιήσει την παραγγελία, όσο και στο να λάβει την επιβεβαίωση αυτής. 


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος skorpionwheels.com και για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σάς ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε να δώσετε).

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα και διαγράφονται από τη βάση μας, μετά την ολοκλήρωση ενός έτους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.


Πνευματικά Δικαιώματα

Η ιστοσελίδα skorpionwheels.com διατηρεί το δικαίωμα να προφυλάσσει με κάθε νόμιμο μέσο την εταιρική της φήμη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο skorpionwheels.com απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Skorpion Wheels ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι επωνυμίες, οι απεικονίσεις λογοτύπων, σημάτων και προϊόντων που αναφέρονται στο διαδικτυακό τόπο skorpionwheels.com, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νόμιμων δικαιούχων τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Οι επισκέπτες του skorpionwheels.com διατηρούν ένα περιορισμένο και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπέρ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα skorpionwheels.com σε διαδικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφόσον αυτός ο υπέρ-σύνδεσμος δεν περιγράφει τη Skorpion Wheels ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από τη Skorpion Wheels.

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω συνδέσμων (links) προς άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Skorpion Wheels δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.


Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ' αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την παραγγελία σας, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε κλεισμένα στην συσκευασία τους και να ζητήσετε την επιστροφή της αξίας τους.

Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες και να αντικατασταθούν άμεσα, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία του e-mail που επιβεβαιώνει την αποστολή της παραγγελίας σας. 


Υπαναχώρηση Προϊόντων

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και αγοράσατε το προϊόν από την ιστοσελίδα skorpionwheels.com και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας μας το προϊόν. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα). Εφόσον το προϊόν επιστραφεί, η Skorpion Wheels προβαίνει σε έλεγχο για το αν η υπαναχώρηση συντελείται νόμιμα. Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.


Τρόποι Πληρωμής:

1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

2. Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα (εκτός από Diners και American Express)


F.A.Q.

- Χρειάζεται να κάνω εγγραφή, ώστε να πραγματοποιήσω μια αγορά;

- Όχι, μπορείτε να παραγγείλετε από το skorpionwheels.com χωρίς να ανοίξετε λογαριασμό. 


- Πώς κάνω μια αγορά;

- Μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες των προϊόντων για να βρείτε το είδος που ψάχνετε.
  • Μόλις βρείτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε, επιλέξτε της υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει και κάντε κλικ στο "Καλάθι" κάτω από κάθε προϊόν.
  • Δείτε τα προϊόντα που έχετε επιλέξει κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Εμφάνιση Καλαθιού", στην κορυφή της σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη "Διαγραφή" (Εικονίδιο X) για να διαγράψετε στοιχεία από το καλάθι.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή "Αγορά" για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.


- Πρέπει να πληκτρολογώ πάντα τους αριθμούς της πιστωτικής κάρτας μου;

- Για τη δική σας ασφάλεια κάθε φορά θα πρέπει να βάζετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπουμε την περίπτωση να κάνει κάποιος αγορές χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που έχετε στο skorpionwheels.com. Ελπίζουμε να κατανοείτε ότι το κάνουμε για τη δική σας προστασία.


- Τί κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασής μου;

- Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Απώλεια Κωδικού" ακολουθώντας τις οδηγίες, ώστε να λάβετε νέο κωδικό. Για λόγους ασφαλείας, θα σας αποσταλεί νέος κωδικός πρόσβασης, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με την χρήση των Cookies. Δείτε περισσότερα εδώ